Laatusuositukset

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen

Lähtökohtana on yksilöllisen asumisen mahdollistaminen normaalissa asuinympäristössä siten, että kehitysvammainen henkilö voi valita asuntonsa ja sen kenen kanssa hän asuu.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan vuosiksi 2010–2017 laatiman laatusuosituksen lähtökohtana ovat suomalaisen asuntopolitiikan yleiset tavoitteet ja strategia sekä kansalliset ja kansanväliset sopimukset ja linjaukset liittyen vammaisten ihmisten asumisolosuhteiden ja yksilöllisen asumisen kehittämiseen.

Suosituksen perustana on näkemys tulevaisuuden asumisesta, joka

  • perustuu kansalaisuuden periaatteille sekä perus- ja ihmisoikeuksille
  • mahdollistaa yhtäläisen osallistumisen ja pääsyn erilaisiin yhteisöihin
  • muodostuu fyysisestä asuntoratkaisusta ja siihen yhdistettävästä avusta ja tuesta
  • suunnitellaan yksilöllisesti kunnioittaen henkilön toiveita ja tarpeita.

Laatusuositukset asuntojen rakentamiseen 2010–2017 (PDF, 180 kt)

Yksilöllisen tuen laatusuositukset

Kuntakirje

STM:n, YM:n ja Kuntaliiton kuntakirje (PDF) kehitysvammaisten ihmisten asumisohjelman toteuttamisesta.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden tarkoituksena on kehittää päiväaikaisen toiminnan palveluja ja toimintakäytäntöjä, ns. työ- ja päivätoimintaa. Tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakykyä ja madaltaa työllistymisen kynnystä.

Laatukriteerit viitoittavat suuntaa tulevaisuuden palveluille. Toiminnan tavoitteeksi asetetaan entistä selkeämmin vammaisten henkilöiden osallisuuden ja työllistymisen edistämistä