Valiokunnat

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta jakaantuu kolmeen erilliseen valiokuntaan.

Työvaliokunta

Laatuvaliokunta

Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta perustettiin 21.3.2012. Valiokunnan päämääränä on:

 • Mielekkään työn ja päiväaikaisen toiminnan kehittäminen yksilön tarpeista käsin.
 • Osallisuuden vahvistaminen – oikeus antaa panoksensa yhteiskunnalle
 • Urakehityksen mahdollistaminen
 • Koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen
 • Sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen
 • Prosessien tarkastelu ja kehittäminen
 • Lainsäädännön kehittämiseen vaikuttaminen
 • Käsitteistön selkeyttäminen
 • Työ- ja päivätoiminnan näkyväksi tekeminen
 • Uusia malleja, valinnan vapaus
 • Miten saataisiin päämiesten näkökulma ohjaamaan työskentelyä

 

Kokousmuistiot

Valiokuntien kokousmuistioihin pääset tutustumaan Muistiot-sivulla.