Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning är ett samarbetsnätverk för organisationer inom specialomsorgsbranschen, för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga samt för aktörer inom den offentliga sektorn.  Delegationen grundades 11.2.2008.

Delegationen främjar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkställs i Finland och arbetar för att ordna högklassiga tjänster i anknytning till boende, arbete och daglig verksamhet. Även personer med utvecklingsstörning har rätt till självbestämmande, full delaktighet och valmöjligheter.

Arbetssätt

  • Nätverket är inofficiellt och fungerar enligt konsensusprincipen.
  • Nätverket är öppet för alla intresserade.
  • Delegationen består av arbetsutskottet, kvalitetsutskottet och utskottet för arbete och daglig verksamhet.

 Kvalitetsrekommendationer

Kvalitetskriterierna

Artiklar